Începând cu acest an, studenţii şi masteranzii Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, specializările Română – Engleză / Engleză – Franceză, vor putea pune în practică teoria dobândită de-a lungul anilor de studiu şi îşi vor dezvolta latura didactică în cadrul Centrului de Limbi Străine Belle Languages.

Stagiul de practică pedagogică reprezintă un pas foarte important pentru orice student care visează la o carieră didactică. Experienţa pe care tânărul student o dobândeşte în timpul anilor de studiu este aproape nulă fără şansa de a pune în practică teoria.

Ajunşi la catedră, tinerii profesori se simt pierduţi şi în acelaşi timp copleşiţi în faţa îndatoririlor didactice pe care trebuie sa le îndeplinească. De cele mai multe ori începutul lasă un gust amar cadrelor didactice aflate la început de drum tocmai din cauza faptului că nu pot face faţă cu succes unor situaţii dificile.

De aceea, stagiul de practică este elementul cheie menit să îi pregătească pe viitorii profesori să întâmpine situaţii care mai de care mai dificile.

Spre deosebire de practica într-o şcoală de stat în care metodele de predare tradiţionale încă predomină, în cadrul Centrului de Limbi Străine Belle Languages studentii îşi vor putea desfăşura stagiul de practică pedagogică într-un cadru modern şi prietenos.

Cel mai important este că aceştia vor întâmpina situaţii care mai de care mai diferite, deoarece vor susţine cursuri în cadrul mai multor grupe alcătuite din cursanţi de vârste şi niveluri diferite. De asemenea, vor avea şansa de a susţine cursuri în cadrul companiilor colaboratoare.

Cum sa te înscrii?upg

Stagiul de practică în cadrul Centrului de Limbi Străine Belle Languages este dedicat studenţilor Universităţii de Petrol şi Gaze din cadrul departamentului de Litere şi Ştiinţe, specializările Română – Engleză, Engleză – Franceză.

Înscrierile se fac până la data de 30 aprilie 2014 prin depunerea unui CV însoţit de o scrisoare de intenţie la Decanatul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe – Decan Anca Dobrinescu.

În perioada 5 – 9 mai are loc procesul de selecţie iar în urma unui interviu vor fi aleşi studenţii care îşi vor desfăşura în următoarele trei săptămâni stagiul obligatoriu de practică pedagogică.

Prin acest proiect dorim să oferim tuturor studenţilor care visează la o carieră didactică, şansa de a acumula într-un mod plăcut experienţa necesară la început de drum într-un mediu dinamic, prietenos şi profesional.